Golden Dozen Awards

NYU's Golden Dozen Award for outstanding contributions to teaching in the classroom has been awarded to Craig Kapp and Shizhu Liu. Congratulations!